رویدادهای گذشته به روایت تصویر
گزارش تصویری از اولین سمپوزیوم بین المللی هیپنوتیزم ورزشی در مشهد
آبان 96: اولین کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب-رفتاری
اسفند 96: سمینار ملی هیپنوتیزم ورزشی
اردیبشهت 98: کاربرد مهارت های ذهنی-روانشناختی در ورزش با تأکید بر هیپنوتیزم ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، کمیته هیپنوتیزم ورزشی ایران
دفتر دبیرخانه: 05138803493

ایمیل: info@iraniansporthypnosis.ir

وبسایت: www.iraniansporthypnosis.ir

فهرست