تماس با ما:

  • دبیرخانه سمپوزیوم: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، کمیته هیپنوتیزم ورزشی ایران
  • دبیر کمیته و سمپوزیوم هیپنوتیزم ورزشی ایران: دکتر مهدی محمدی نژاد 09159247626
  • دفتر دبیرخانه: خانم غزاله مدرس 05138803493 و 09157975320
  • وب سایت: http://www.iraniansporthypnosis.ir
  • ایمیل: info@iraniansporthypnosis.ir

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، کمیته هیپنوتیزم ورزشی ایران
دفتر دبیرخانه: 05138803493

ایمیل: info@iraniansporthypnosis.ir

وبسایت: www.iraniansporthypnosis.ir

فهرست